Úvod

 
E-Hogwarts
 
E-Hogwarts (EH) je Harry Potter RPG hra simulující prostředí Bradavic. Každý případný zájemce o studium v naší škole má jedinečnou možnost vstoupit do příběhu o životě v kouzelnickém světě, který jsme mohli zaznamenat v knihách a filmech o Harrym Potterovi. Děj se odehrává na počátku devadesátých let dvacátého století. Hra se nedrží událostmi přesně popisovanými v knize, ty se shodují pouze do doby prvního pádu Vy-víte-koho, ale rozvíjí svůj vlastní a naprosto originální příběh, na jehož rozvoji se podílí v rámci RPG každý jednotlivý hráč.
 
Průběh výuky na EH
Každý hráč má jedinečnou možnost zapsat se do výuky nejrozličnějších předmětů z oboru čar a kouzel. Výuka probíhá formou pravidelných online hodin, které se konají jednou týdně v přesný čas v příslušných učebnách. 
 
Chcete-li se zaregistrovat, pročtěte si nejprve Pravidla RPG a Školní řád, protože jejich neznalost neomlouvá.

Nástěnka

Severus Snape 24. 5. 2020 (22:46)
Rychlosoutěž #9
 
V níže přiložené osmisměrce se ukrývá celkem 19 různých slov či slovních spojení vztahujících se ke knihám a filmům o Harry Potterovi. Vaším úkolem, chcete-li pro svou kolej získat poměrně hojný počet bodů, je vypsat co nejvíce slov, a to pod sebe do očíslované řady. K nalezeným slovům nic nedodávejte.
 
 
Vypracování odesílejte soví poštou na jméno „Severus Snape“, a to nejpozději do 27. 5. 2020 18:00. V nadpisu svého dopisu uveďte: Rychlosoutěž č. 9. Za každé správně vyluštěné slovo můžete získat až 3 body. Při uhodnutí všech slov získáte 5 bodů navíc. Vypracování můžete odesílat i v případě, že méně než 19 slov. Nepodepsaná a špatně nadepsaná vypracování nebudou hodnocena.

Liam Carter 23. 5. 2020 (12:20)

Liam Carter 15. 5. 2020 (17:45)

Liam Carter 14. 5. 2020 (22:41)
Výběrové řízení na profesora studia mudlů

Dovolujeme si vám oznámit, že v současné době hledáme nového profesora níže uvedených tříd:

Studia mudlů 1.A - výuka každé pondělí od 20:00 do 20:55
Studia mudlů 2.A - výuka každou středu od 20:00 do 20:55


Případní zájemci o profesorské místo vypracují stručný motivační dopis na reditelna@ehogwarts.cz. V případě přijetí do zaměstnaneckého poměru se zavazují učit řádně a bez problému alespoň do konce školního roku.

Severus Snape 11. 5. 2020 (15:26)
Vysvětlení ke studiu
 
Vzhledem k tomu, že se objevují lidé, kteří nerozumí pravidlům výuky a studia v této škole (zejména studenti vyšších ročníků), považuji za vhodné vysvětlit několik věcí. Mezi CELKOVÝM ROČNÍKEM, tj. ročníkem, který máte uveden ve svém profilu a ROČNÍKEM PŘEDMĚTU (třídy), který studujete v nějaké konkrétní třídě, je ROZDÍL. 
 
Zároveň platí následující pokyny:
  1. Student vyššího ročníku může začít kdykoliv se studiem předmětů, které v předchozích ročnících nestudoval. Každý předmět však studenti studují vždy od prvního ročníku, ročníky předmětů se nedají přeskakovat a fakt, že jejich celkový ročník je vyšší, na tom nemění. Např. student sedmého ročníku (celkového) může klidně studovat nějaký předmět pro první ročník za předpokladu, že jej začíná studovat teprve v sedmém ročníku.
  2. Nikdo nemůže studovat jakýkoliv předmět ve vyšším ročníku než v tom, který odpovídá jeho celkovému ročníku. 
  3. Pokud splníte podmínky pro postup v nějakém předmětu a postoupíte v něm do dalšího ročníku, nemůžete jej už nikdy opakovat znovu ve stejném ročníku, a to ani tehdy, že se váš celkový ročník nezmění v důsledku nepostoupení v profilovém předmětu. Opakovat ročník v předmětu lze jen tehdy, že v něm nesplníte podmínky pro postup do dalšího ročníku. Postupy či nepostupy v jiných předmětech na to nemají vliv.
  4. Profilový předmět musíte studovat ve třídě odpovídající vašemu celkovému ročníku. Pokud studujete profilový předmět v nižším ročníku, než je váš celkový ročník, nemůže vám v případě jeho úspěšného absolvování na konci školního roku být celkový ročník navýšen. 
  5. Propadnutí (tj. nepostup) v předmětu (třídě) neznamená automaticky propadnutí v celkovém ročníku. Student propadá v celkovém ročníku tehdy, když nesplní podmínky pro postup ve studiu profilového předmětu, který svým ročníkem odpovídá jeho současnému celkovému ročníku. 
  6. Postup v předmětu (třídě) neznamená automaticky postup v celkovém ročníku. Student postupuje v celkovém ročníku tehdy, když splní podmínky pro postup ve studiu profilového předmětu, který svým ročníkem odpovídá jeho současnému celkovému ročníku.
  7. V případě, že nesplníte podmínky pro postup do dalšího ročníku ve svém profilovém předmětu, který studujete v ročníku odpovídajícím vašemu celkovému ročníku, váš celkový ročník zůstane následující školní rok stejný (tj. nezměněný - propadnete). Postup ve všech ostatních předmětech, ve kterých jste splnili postup do vyššího ročníku, je ale platný a závazný- Ovšem možnost studovat tyto předměty ve vyšším ročníku než vašem celkovém budete mít teprve poté, co vám bude umožněn postup do vyššího celkového ročníku absolvováním profilového předmětu. Pokud by se ale jednalo o předměty, po jejichž absolvování byste měli mít právo studovat je v nižším nebo stejném ročníku jako je váš celkový ročník (byť pro další školní rok nezměněný v důsledku propadnutí v profilovém předmětu), budete v něm moci další školní rok pokračovat bez čekání, neboť váš celkový ročník by tomu nijak nebránil.
Děkuji za pochopení.

Severus Snape 11. 5. 2020 (12:09)
Profilový předmět
 
Dovolujeme si vás upozornit na aktualizaci pravidel pro postup do dalšího ročníku. Počínaje dnešním dnem je všem studentům nařízeno, aby si zvolili svůj PROFILOVÝ PŘEDMĚT, který určuje hlavní směr kouzelnické odbornosti. Jedná se o předmět, který budete studovat během celého studia v Bradavicích. Pro postup do dalšího ročníku bude vyžadováno splnění klasifikačních podmínek v profilovém předmětu. Do nabídky profilových předmětů patří: kouzelné formule, lektvary, obrana proti černé magii, péče o kouzelné tvory a přeměňování. 
 
Profilový předmět si nemůžete sami změnit, proto je nutné si svou volbu řádně promyslet. Změna profilového předmětu je umožněna pouze na základě řádně odůvodněné písemné žádosti v ředitelně, jejíž vyřízení je zpoplatněno.
 
Profilový předmět lze nastavit zde (odkaz).

Severus Snape 11. 5. 2020 (11:28)
Výběrové řízení na profesora létání
 
Dovolujeme si vám oznámit, že v současné době hledáme nového profesora níže uvedených tříd:
 
Létání 1.A - výuka každou středu od 19:00 do 19:55
Létání 2.A - výuka každý pátek od 19:00 do 19:55
 
Případní zájemci o profesorské místo vypracují stručný motivační dopis na reditelna@ehogwarts.cz. V případě přijetí do zaměstnaneckého poměru se zavazují učit řádně a bez problému alespoň do konce školního roku.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Archiv zpráv
×